verbonden met God en elkaar

Als Zwolse kerken hopen we in de zomerweken elke zondag één gezamenlijke online-dienst te verzorgen.   

Als voorgangers hebben we overlegd of het niet mooi zou zijn om een rode draad aan te brengen in de zes zomerdiensten. Dat vonden we mooi en we hebben gekozen om de Psalmen centraal te stellen. Elke zondag een Psalm, en op de eerste zondag (5 juli) een inleidende preek die meer in het algemeen over Psalmen zal gaan:

5 juli: Inleiding op de Psalmen; Psalm 1 en 2 Wim Noordzij

12 juli: Psalm 131 Marco de Best

19 juli: Psalm 82 Jaap Ophoff

26 juli: Psalm 133 of 150 Gert-Jan Klapwijk

2 augustus: Psalm 143 Jos Douma

9 augustus: Psalm 122 Chiel Vleesenbeek

Zo willen we je stimuleren om deze diensten online mee te maken én om in de zomerperiode ook persoonlijk bezig te zijn met de Psalmen.

In de Psalmen kijken we onze God in het hart: onze Schepper, onze Koning, onze Verlosser. En we ontmoeten ook onszelf en ons leven in al zijn weerbarstigheid en schoonheid. Het gaat in de Psalmen van verdriet tot vreugde, van leven tot dood, van angst tot vrijheid en alle andere menselijke emoties die er kunnen zijn. In de Psalmen vindt ontmoeting plaats, van hart tot hart. Die ontmoeting wensen we elkaar toe.

We hopen dat deze serie zomerdiensten met Psalmen tot eer mag zijn van Gods grote Naam!

Marco de Best, Jos Douma, Gertjan Klapwijk, Wim Noordzij, Jaap Ophoff en Chiel Vleesenbeek

Website door Inxpact