verbonden met God en elkaar

Samen stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus, maar ook bij Zijn opstanding. Tijdens het paasweekend hebben we twee vieringen in de Opstandingskerk en vieren we ook samen het heilig avondmaal. 

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag zullen we om 19:30 uur in een verstillende viering het lijden en het sterven van onze Heer Jezus gedenken met schriftlezingen, overdenking, gebed en zingen. Ook zullen we tijdens deze samenkomst het heilig avondmaal vieren om stil te staan bij deze cruciale gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld en in ons persoonlijke leven.

Tijdens de dienst zal het vuur van de Paaskaars overgebracht worden op een kleine kaars, waarna de Paaskaars gedoofd wordt.

Paasmorgen
90b2d07d4aab95a1 Paaskaars2024In de samenkomst op zondag zullen we feestelijk vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan, de dood voorbij, de dood overwonnen. Tijdens de viering zal ook de nieuw paaskaars aangestoken worden, de vlam staat voor het licht van Christus, de opgestane Heer.

Dit jaar is qua afbeelding en reliëf op de kaars gekozen voor een thema wat erg goed bij ons gebouw past, het toont de opstanding en de weggerolde steen. Daarbij ook de tekens van alfa en omega (Jezus die de eerste en laatste is) en een eenvoudig weergegeven kruissymbool.

De kaars wordt het hele jaar door voor elke zondag aangestoken omdat elke zondag een viering is van Pasen en Jezus het licht van de wereld. Maar de kaars brandt ook bijvoorbeeld bij een dankdienst als iemand overleden is. De brandende kaars is een herinnering van de overwinning op dood en duisternis.

De meeste liederen zullen bekend zijn in beide diensten. Mogelijk zijn deze wat minder bekend

  • Goede Vrijdag: The Psalm Project Psalm 22 - Mijn God waarom (maar dit is een luisterlied tijdens de viering)
  • Eerste Paasdag: Sela – Opgestaan (link)

Een gedachtenisvol Paasweekend gewenst namens Pijler Vieren.