verbonden met God en elkaar

In de vier middagdiensten van juni staat de heilige Geest centraal. Op 16 juni gaat Marien Clement weer voor (hij loopt in onze gemeente een preekstage) en hoopt dan te spreken over de leiding van de heilige Geest in 'normale' en in 'bijzondere' gevallen aan de hand van een paar passages uit het boek Handelingen.

Zoals het nu lijkt ga ik zelf één keer thematisch spreken over de heilige Geest en op 9 en 23 juni aan de hand van een concrete bijbeltekst. Komende zondagmiddag 2 juni wil ik een verdere uitwerking geven van een element uit de tweedelige serie over de Drie enige God. Dat zal gaan over de Geest als schepper en herschepper. Afgelopen zondagmorgen sprak ik over Marcus 16 waar Jezus zegt tegen zijn leerlingen, dat ze het goede nieuwe nieuws aan elk schepsel moeten vertellen. Een klein detail dat ons stil zet bij Gods verlossing van de ganse schepping. De rol van de heilige Geest daarin vraagt om verdere uitwerking. Waar zien we de Geest aan het werk in de schepping/de wereld? Niet alleen de kerk is het werkterrein van de Geest. Heel de wereld. Waar zien we dat aan? En wat betekent dat voor ons als we vervuld worden met de heilige Geest? Zonder er een politieke preek van te maken, zijn hier lijnen te trekken naar het klimaat debat.

Hartelijk welkom 2, 9, 16 en 23 juni om 16.30 uur

Jaap Ophoff

Website door Inxpact