verbonden met God en elkaar

Onderstaande een meditatie van Jaap Ophoff van 16 maart. Geschreven ter bemoediging en uitdaging. En tot eer van God. 

Wereldwijde beproeving
Openbaring 3 vs 10-11:
Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

Vanaf vandaag mag je overdag maximaal 100 km per uur op de snelweg. Achteraf was deze maatregel niet nodig, want we rijden amper meer: Nederland staat stil. Hoeveel stikstof zou dit schelen? Dit scenario had geen mens bedacht, ook al zijn er deskundigen die gewaarschuwd hebben dat een virus als Corona er aan zat te komen. Wat begon in China en leidde tot pesten van Nederlanders met Chinese achtergrond, is ondertussen een wereldwijd probleem. De brief aan christenen in Philadelphia uit het begin van de Openbaring aan Johannes rept over een beproeving die heel de aarde en de mensen die er leven op de proef zal stellen. Veel problemen en beproevingen vinden plaats in een bepaald deel van de wereld: honger, oorlogen, natuurrampen. Het Coronavirus is dankzij de vele reisbewegingen van mensen in onze tijd in rap tempo de hele wereld overgegaan en heeft overal voet aan de grond gekregen. Het raakt alle onderdelen van onze samenlevingen. Koortsachtig proberen regeringsleiders en RIVM mensen de controle te houden. Grote waardering heb ik voor alle mensen, waaronder sommige ministers, die dag en nacht in touw en bereikbaar zijn.

De woorden aan de gemeente in Philadelphia gaan over een andere trouw: trouw aan God. Dat is allereerst als het gaat om Gods geboden ‘trouw in het vertrouwen van God’. Het eerste gebod. Ik zie en hoor hoeveel mensen steun zoeken: ze willen antwoord op hun vragen. Er is angst, er wordt gehamsterd (in Rotterdam nog veel meer dan in Zwolle, hoorde ik van Jedinja en haar huisgenoot), elk nieuw overlijdensgeval wordt gemeld, we horen hoeveel mensen op de IC liggen. Een ongekende situatie. Ik proef een grote behoefte aan houvast en controle.

En juist dan horen wij die woorden van Jezus Christus: blijf trouw. Houd vast aan wat je hebt. Dat is het tegenovergestelde van hamsteren! Vasthouden aan het geloof dat God onze Immanuël is. Gisteren heb ik daarvoor gedankt in aanwezigheid van een paar anderen: ‘Vader, dank U voor alle keren dat U in mijn leven hebt laten zien dat U zorgt, bemoedigt, helpt, aanwezig bent. In voor- en tegenspoed. Help ons te geloven, nu wij alle controle kwijt raken, om te geloven dat U ons niet aan ons lot overlaat. Hoe spannend we het misschien ook vinden.’

God verbindt zijn trouw aan onze trouw: ik zie dat als een wisselwerking tussen God en ons. Zijn trouw gaat vanaf de schepping en zondeval voorop. Als wij ons vertrouwen baseren op Gods trouw groeit er iets moois: steeds diepere vrede en overtuiging dat God zijn werk niet los laat en zijn kinderen al helemaal niet!

Het is een beproeving: de controle zijn we kwijt, het drukt neer, zet je diepere overtuigingen en zekerheden onder druk. En juist dan kan er iets moois tevoorschijn komen. Zoals ik als student onder tijdsdruk altijd het beste kon presteren. Vertrouwen in God gaat glanzen als het onder druk stand houdt. Dan breekt het los in muziek, in trouw naar elkaar, in hoop en verlangen naar Gods nieuwe wereld. Jezus moet niet terugkomen, omdat ik van mijn problemen en verdriet af wil. Jezus moet terugkomen om heel de schepping te verlossen. Als heel de wereld lijdt, bidden we om de komst van Jezus Christus in trouw aan de hele schepping. Kom spoedig, koning Jezus. Want dat hebt U beloofd!

Website door Inxpact