verbonden met God en elkaar

Na de aankondiging van Mark Rutte op 14 december van een lock-down met de daarbij behorende strenge maatregelen heeft de Opstandingskerk besloten dat de kerkdiensten tot 19 januari weer teruggebracht zullen worden naar alleen onlinediensten. Er zullen dus geen gemeenteleden voor worden uitgenodigd. Ook de bezetting van de mensen achter de schermen proberen we tot een minimum te beperken. Uiteraard zijn er online diensten op Eerste Kerstdag 10.00 uur en op Oudejaarsavond 19.30 uur. Mooi ook om te melden dat in de morgendienst van 10 januari enkele nieuwe diakenen zullen worden bevestigd. Want God werkt verder in Zijn gemeente!

Website door Inxpact