verbonden met God en elkaar

In de zomerperiode van zondag 14 juli tot en met zondag 18 augustus 2019 zijn er gezamenlijk kerkdiensten, die worden gehouden op diverse locaties en tijden in Zwolle. In deze diensten is iedereen die God wil dienen van harte welkom om samen te zingen, te bidden, te luisteren en te vieren. De diensten in de Opstandingskerk worden om 11.00 uur gehouden.

Deze gezamenlijke diensten worden georganiseerd door de vijf Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de twee Nederlands Gereformeerde kerken in Zwolle. Uit praktische overwegingen en als uiting van onze verbondenheid.
Soms is er een dienst op een andere plaats of op een andere tijd dan je bent gewend. Om je wegwijs te maken staan in het overzicht hieronder alle tijden en plaatsen waarop diensten worden gehouden van zondag 14 juli t/m zondag 18 augustus. Ook met de Christelijke Gereformeerde Kerk voelen wij ons verbonden, daarom vermelden wij in dit overzicht ook hun diensten.

Kinderopvang in de Opstandingskerk:
CRECHE: 0-1 en 1-2 jarigen alle zondagen.
BIJBELCLUB: voor 3/4-jarigen alle zondagen.
SCHATZOEKERS : voor 5/6-jarigen en 7/8-jarigen op zondag 14 juli, 21 juli en 18 augustus.
Dus NIET op 28 juli, 4 augustus en 11 augustus.

Hieronder staan de collectedoelen van de NGK’s en GKv’s. De collectedoelen van de CGK in de zomerperiode zijn gericht op hulp aan vluchtelingen, vervolgde christenen en andere groeperingen in de wereld. Elke samenroepende gemeente is vrij in het organiseren van (een) andere collecte(s).

We vragen opnieuw uitdrukkelijk om tijdens deze zes zondagen GEEN collectebonnen of –munten in de collectezak te doen, behalve in het kerkgebouw waar deze toe behoren.
De manieren die we van harte willen aanbevelen zijn:
1. contanten,
2. doneren via de GIVT-app
3. bankoverschrijving via het rekeningnummer van de diaconie
4. bankoverschrijving via de doel-organisatie

De collectedoelen zijn allemaal Zwolse doelen. Uiteraard gericht op diaconale hulp. Dat is: zorg voor ouderen en jongeren, zieken, kwetsbaren, gevangenen, eenzamen, verslaafden, vluchtelingen. “..dat wat je voor hen doet, doe je voor Mij..”

  • 14 juli Stichting Buiten de boot NL72 INGB 0006963421 t.n.v. stichting buiten de boot
  • 21 juli Kledingbank NL02 RABO 0321433963 t.n.v. stichting Ruusbroeccentrum, o.v.v. Kledingbank
  • 28 juli Hospice Lotus NL78 RABO 0325495246 t.n.v. stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand, o.v.v. Hospice Lotus
  • 4 augustus Stichting Gezien Worden NL 62 RABO 0302878238 t.n.v. stichting Gezien Worden
  • 11 augustus De Herberg NL11RABO 0106681621 t.n.v. Stichting De Herberg
  • 18 augustus Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG Zwolle 

Een overzicht van de diensten kunt u hier lezen.

 

Website door Inxpact