verbonden met God en elkaar

Na de aankondiging van de strengere lockdown op 18 december jl. heeft de regiegroep de volgende besluiten genomen:

  1. De kerkdiensten zijn vanaf 1e kerstdag alleen nog online te volgen
  2. De kerkdeur is op zondagmorgen open voor ‘mensen die dat om verschillende redenen nodig hebben’. Dat geldt voor gemeenteleden en niet gemeenteleden. Anders gezegd: als gemeente blijven en kijken we thuis om zo aan enkelen binnen en buiten onze gemeente de ruimte te geven op zondagmorgen een uurtje een diaconaal/pastoraal/sociaal dak boven hun hoofd te hebben.
  3. Er blijft daarom gelegenheid voor persoonlijk gesprek en gebed na de dienst.

Als regiegroep beseffen we dat de maatregelen van de overheid en het Coronavirus heel verschillend worden ontvangen. Dat zal in onze gemeente niet anders zijn. Dat geldt ook van onze besluiten. Heb je er vragen of opmerkingen over: mail ze naar regiegroep@gkvzwollenoord.nl

We vinden het allemaal lastig om stappen terug te zetten. Er gaat van alles door ons heen. We maken persoonlijk verschillende keuzes die niet altijd door iedereen begrepen worden. Het zijn verwarrende tijden waarin veel informatie op ons afkomt. Doe daarom wat Paulus zegt in Filip. 4: 6-7 ‘Vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’.  

De regiegroep

Website door Inxpact