verbonden met God en elkaar

Nieuws

20200904080737 danielIn de morgendiensten van 6, 20 en 27 september gaat het over Daniël.

Daniël is een boeiende persoon en een boeiend bijbelboek. Over geloven als tiener of hoogbejaarde in bijzondere tijden en vreemde culturen, buiten je vertrouwde plaatsen en gewoonten om. Het mooie is dat het Evangelisch Werkverband binnen de PKN net een boekje heeft uitgegeven voor geloofsgesprekken in kringen en groeigroepen. 'Durf een Daniël te zijn'. Wat zou het mooi zijn als je bij de start van het nieuwe seizoen zelf of samen met anderen aandacht geeft aan dit boeiende Bijbelboek dat juist ook voor vandaag geschreven lijkt te zijn. Meer info zie www.ewv.nl/webshop/boeken-gemeentegroeigroepen/durf-daniel-te-zijn/

Wim Noordzij

Als Zwolse kerken hopen we in de zomerweken elke zondag één gezamenlijke online-dienst te verzorgen.   

Als voorgangers hebben we overlegd of het niet mooi zou zijn om een rode draad aan te brengen in de zes zomerdiensten. Dat vonden we mooi en we hebben gekozen om de Psalmen centraal te stellen. Elke zondag een Psalm, en op de eerste zondag (5 juli) een inleidende preek die meer in het algemeen over Psalmen zal gaan:

5 juli: Inleiding op de Psalmen; Psalm 1 en 2 Wim Noordzij

12 juli: Psalm 131 Marco de Best

19 juli: Psalm 82 Jaap Ophoff

26 juli: Psalm 133 of 150 Gert-Jan Klapwijk

2 augustus: Psalm 143 Jos Douma

9 augustus: Psalm 122 Chiel Vleesenbeek

Zo willen we je stimuleren om deze diensten online mee te maken én om in de zomerperiode ook persoonlijk bezig te zijn met de Psalmen.

In de Psalmen kijken we onze God in het hart: onze Schepper, onze Koning, onze Verlosser. En we ontmoeten ook onszelf en ons leven in al zijn weerbarstigheid en schoonheid. Het gaat in de Psalmen van verdriet tot vreugde, van leven tot dood, van angst tot vrijheid en alle andere menselijke emoties die er kunnen zijn. In de Psalmen vindt ontmoeting plaats, van hart tot hart. Die ontmoeting wensen we elkaar toe.

We hopen dat deze serie zomerdiensten met Psalmen tot eer mag zijn van Gods grote Naam!

Marco de Best, Jos Douma, Gertjan Klapwijk, Wim Noordzij, Jaap Ophoff en Chiel Vleesenbeek

Alle Zwolse GKV- en NGK-kerken organiseren deze zomerperiode één gezamenlijke online dienst. De diensten worden steeds door één van de deelnemende kerken opgenomen met eigen predikant, ouderling/diaken, musici en die dienst wordt dan op zondag beschikbaar gesteld.

Je kunt de diensten op 2 manieren volgen

Manier 1. Via het Youtube-kanaal van de Opstandingskerk
Rond 10:00 uur wordt de dienst gestreamd zodat het te bekijken is via het YouTube kanaal van de Opstandingskerk. Zie de Youtube-button op de homepagina. 

Manier 2. Via een centrale website
De zomerdiensten zijn ook te bekijken via een centrale website http://zomerdiensten-zwolle.nl waar de dienst op zondag rond een uur of 09:00 uur beschikbaar komt. Mocht het een prachtige dag worden dan kun je dus ook al vroeger op de dag de dienst bekijken.

Collectedoelen
Dit zijn de 6 collectedoelen voor de komende weken.

5 juli: Diaconale Stichting Gevangenenzorg
12 juli: Stichting l’amour du Prochain
19 juli: Hart voor Zwolle
26 juli: Stichting Voor elkaar Zwolle
2 augustus: Youth for Christ
9 augustus: Bij Bosshardt Zwolle (van het Leger des Heils)

Geven kan via de GIVT-app.

In verband met het Corona-virus zenden we iedere zondagochtend een online kerkdienst uit die te bekijken is via een livestream op Youtube. De livestream is te volgen via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCylLD0FIQYR3HLfq-V3nJug/live

Onderstaande een meditatie van Jaap Ophoff van 16 maart. Geschreven ter bemoediging en uitdaging. En tot eer van God. 

De Open OK ochtenden op de woensdagen gaan voorlopig in verband met de coronamaatregelen niet door. Hiermee houden we rekening met het beleid dat landelijk is afgekondigd met het beperken van niet-noodzakelijk sociaal contact. 

Website door Inxpact