verbonden met God en elkaar

Nieuws

Wat betreft de kerkdiensten op zondagmorgen blijft veel hetzelfde: op zondagmorgen kun je zonder opgave vooraf naar de kerkdienst komen. We blijven in de diensten zingen. Evenals crèche en schatzoekers gewoon doorgaan. En de basisregels blijven: mondkapje op bij binnenkomst en verlaten kerkgebouw (ook door de week), houdt anderhalve meter afstand en gebruik je gezonde verstand.

De enige verandering is dat we na de dienst niet meer buiten koffie drinken.

Vanaf 11 augustus hopen we iedere woensdagochtend weer in de kerk te zijn voor een praatje en een bakkie en/of wat te lezen voor bewoners uit de wijk. Als gemeentelid ben je ook welkom als je het leuk vindt anderen te ontmoeten. Ook kunnen deze ochtenden fijn zijn om eens iemand mee te nemen naar een ontmoetingsmoment in de Opstandingskerk.

Als de coronamaatregelen (de anderhalve meter) het weer toelaten, is er ook de mogelijkheid voor een spelletje. We zijn open van 10 tot 12 uur.  

Namens de ‘open kerk’- vrijwilligers,
Jenneke en Lisanne

De zomerdiensten gaan beginnen! Vanaf zondag 11 juli is er voor de Zwolse GKV en NGK kerken één online zomerdienst op zondagmorgen 10.00 uur die live wordt uitgezonden vanuit de Koningskerk. Voor meer informatie kun je hier terecht: https://zomerdiensten-zwolle.nl/

Jullie zullen het vast gehoord of gelezen hebben: het kabinet zet steeds meer deuren open naar het 'oude normaal'. Daarmee wordt het ook voor alles wat kerken organiseren weer een stuk makkelijker. Nog niet alles kan. Ik zet hier namens de regiegroep voor jullie op een rijtje wat er vanaf zondag kan en mag. Daarbij baseren we ons als regiegroep op de nieuwste update van steunpunt kerkenwerk én op de risicokaart per regio op rijksoverheid.nl

Na de aankondiging van Mark Rutte op 14 december van een lock-down met de daarbij behorende strenge maatregelen heeft de Opstandingskerk besloten dat de kerkdiensten tot 19 januari weer teruggebracht zullen worden naar alleen onlinediensten. Er zullen dus geen gemeenteleden voor worden uitgenodigd. Ook de bezetting van de mensen achter de schermen proberen we tot een minimum te beperken. Uiteraard zijn er online diensten op Eerste Kerstdag 10.00 uur en op Oudejaarsavond 19.30 uur. Mooi ook om te melden dat in de morgendienst van 10 januari enkele nieuwe diakenen zullen worden bevestigd. Want God werkt verder in Zijn gemeente!

20200904080737 danielIn de morgendiensten van 6, 20 en 27 september gaat het over Daniël.

Daniël is een boeiende persoon en een boeiend bijbelboek. Over geloven als tiener of hoogbejaarde in bijzondere tijden en vreemde culturen, buiten je vertrouwde plaatsen en gewoonten om. Het mooie is dat het Evangelisch Werkverband binnen de PKN net een boekje heeft uitgegeven voor geloofsgesprekken in kringen en groeigroepen. 'Durf een Daniël te zijn'. Wat zou het mooi zijn als je bij de start van het nieuwe seizoen zelf of samen met anderen aandacht geeft aan dit boeiende Bijbelboek dat juist ook voor vandaag geschreven lijkt te zijn. Meer info zie www.ewv.nl/webshop/boeken-gemeentegroeigroepen/durf-daniel-te-zijn/

Wim Noordzij

Als Zwolse kerken hopen we in de zomerweken elke zondag één gezamenlijke online-dienst te verzorgen.   

Als voorgangers hebben we overlegd of het niet mooi zou zijn om een rode draad aan te brengen in de zes zomerdiensten. Dat vonden we mooi en we hebben gekozen om de Psalmen centraal te stellen. Elke zondag een Psalm, en op de eerste zondag (5 juli) een inleidende preek die meer in het algemeen over Psalmen zal gaan:

5 juli: Inleiding op de Psalmen; Psalm 1 en 2 Wim Noordzij

12 juli: Psalm 131 Marco de Best

19 juli: Psalm 82 Jaap Ophoff

26 juli: Psalm 133 of 150 Gert-Jan Klapwijk

2 augustus: Psalm 143 Jos Douma

9 augustus: Psalm 122 Chiel Vleesenbeek

Zo willen we je stimuleren om deze diensten online mee te maken én om in de zomerperiode ook persoonlijk bezig te zijn met de Psalmen.

In de Psalmen kijken we onze God in het hart: onze Schepper, onze Koning, onze Verlosser. En we ontmoeten ook onszelf en ons leven in al zijn weerbarstigheid en schoonheid. Het gaat in de Psalmen van verdriet tot vreugde, van leven tot dood, van angst tot vrijheid en alle andere menselijke emoties die er kunnen zijn. In de Psalmen vindt ontmoeting plaats, van hart tot hart. Die ontmoeting wensen we elkaar toe.

We hopen dat deze serie zomerdiensten met Psalmen tot eer mag zijn van Gods grote Naam!

Marco de Best, Jos Douma, Gertjan Klapwijk, Wim Noordzij, Jaap Ophoff en Chiel Vleesenbeek

Alle Zwolse GKV- en NGK-kerken organiseren deze zomerperiode één gezamenlijke online dienst. De diensten worden steeds door één van de deelnemende kerken opgenomen met eigen predikant, ouderling/diaken, musici en die dienst wordt dan op zondag beschikbaar gesteld.

Je kunt de diensten op 2 manieren volgen

Manier 1. Via het Youtube-kanaal van de Opstandingskerk
Rond 10:00 uur wordt de dienst gestreamd zodat het te bekijken is via het YouTube kanaal van de Opstandingskerk. Zie de Youtube-button op de homepagina. 

Manier 2. Via een centrale website
De zomerdiensten zijn ook te bekijken via een centrale website http://zomerdiensten-zwolle.nl waar de dienst op zondag rond een uur of 09:00 uur beschikbaar komt. Mocht het een prachtige dag worden dan kun je dus ook al vroeger op de dag de dienst bekijken.

Collectedoelen
Dit zijn de 6 collectedoelen voor de komende weken.

5 juli: Diaconale Stichting Gevangenenzorg
12 juli: Stichting l’amour du Prochain
19 juli: Hart voor Zwolle
26 juli: Stichting Voor elkaar Zwolle
2 augustus: Youth for Christ
9 augustus: Bij Bosshardt Zwolle (van het Leger des Heils)

Geven kan via de GIVT-app.

In verband met het Corona-virus zenden we iedere zondagochtend een online kerkdienst uit die te bekijken is via een livestream op Youtube. De livestream is te volgen via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCylLD0FIQYR3HLfq-V3nJug/live

Onderstaande een meditatie van Jaap Ophoff van 16 maart. Geschreven ter bemoediging en uitdaging. En tot eer van God. 

De Open OK ochtenden op de woensdagen gaan voorlopig in verband met de coronamaatregelen niet door. Hiermee houden we rekening met het beleid dat landelijk is afgekondigd met het beperken van niet-noodzakelijk sociaal contact. 

Website door Inxpact