verbonden met God en elkaar

Het kinderwerk binnen de Opstandingskerk bestaat uit verschillende clubs tijdens de ochtenddiensten:

Crèche (0 t/m 2 jaar)

Tijdens de kerkdienst is er een crèche voor de jongsten.

Bijbelclub (3 en 4 jaar)

Tijdens de kerkdienst wordt er in zaal 1 de ‘3+ club’ georganiseerd. Hier wordt gespeeld, verteld uit de bijbel en geknutseld aan de hand van een thema.

Schatzoekers (groep 2 t/m 7 van de basisschool)

Tijdens de preek gaan de kinderen in deze groep naar zaal 4 en zaal 5 om hier meer te leren over het thema van de dienst.

Schatzoekers+club

Gedurende de kerkdienst wordt er 1 x in de 14 dagen in zaal 3 de schatzoekers +club georganiseerd. Er zit geen leeftijdsgrens aan de Schatzoekers +club en de kinderen zijn de hele dienst welkom. De Schatzoekers Plusclub is bedoeld voor kinderen:

  • die behoefte hebben aan een kleine groep
  • die behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid
  • voor wie het lastig is om lang in de kerk te zitten
  • voor wie het lastig is om te schakelen van kerkdienst naar club en weer naar de kerkdienst