verbonden met God en elkaar

Het kinderwerk binnen de Opstandingskerk bestaat uit verschillende clubs tijdens de ochtenddiensten:

Crèche (0 t/m 2 jaar)

Tijdens de kerkdienst is er in zaal 2 en zaal 6 een crèche voor de jongsten. De groepen heten ‘de kruipers’ en ‘de lopers’.

Bijbelclub (3 en 4 jaar)

Tijdens de kerkdienst wordt er in zaal 1 de ‘3+ club’ georganiseerd. Hier wordt gespeeld, verteld uit de bijbel en geknutseld aan de hand van een thema.

Schatzoekers (groep 2 t/m 5 van de basisschool)

Tijdens de preek gaan de kinderen in deze groep naar zaal 4 om hier meer te leren over het thema van de dienst.

Schatzoekers (groep 6/7 van debasisschool)

Eén keer in de 14 dagen gaan de kinderen in deze groep naar zaal 5 om hier meer te leren over het thema van de dienst. De andere week is er een werkblad.

Schatzoekers+club

Gedurende de kerkdienst wordt er 1 x in de 14 dagen in zaal 3 de schatzoekers + club georganiseerd. Hier kunnen kinderen met een beperking meer leren over het thema van de dienst.

Website door Inxpact