verbonden met God en elkaar

Iedere zondag is er na de morgendienst gelegenheid voor gesprek en gebed.

Wat doen we als iemand komt voor gebed?
We vragen waar je voor wilt laten bidden en daar mag je zo kort en lang over uitweiden als je zelf wilt. Dan brengen we jou en je vraag bij God. Meestal wisselen we als bidders elkaar af. Soms zijn we even stil, omdat God in de stilte soms een woord of een tekst of een beeld geeft.

Het bidden met en voor iemand is een moment. En wat er gebeden is, blijft daar, je hoeft er niets over uit te leggen, ook niet achteraf en er wordt ook niet meer naar gevraagd. Tenzij jij dat wilt. Heb je behoefte aan meer gesprek en gebed, dan mag je dat aangeven en we kijken dan met jou, hoe we dat kunnen regelen.