verbonden met God en elkaar

Van harte welkom in de Opstandingskerk! Iedere zondag is er vanaf 10.00 uur een kerkdienst. Een overzicht van de geplande diensten leest u in onze agenda.

We zijn een gevarieerde gemeente met leden en bezoekers in alle leeftijden. Deze veelkleurigheid en diversiteit proberen we ook in onze diensten of vieringen tot uitdrukking te laten komen.

Ontmoeten

De zondagse viering is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Tijdens de samenkomst staat centraal dat we Jezus Christus willen volgen, en kunnen we ook steeds meer onder de indruk raken van wie God is, ook in ons alledaagse leven.

Dit komt tot uitdrukking in het zingen van liederen, het lezen van de Bijbel en de uitleg van de Bijbel door de voorganger in de preek of verkondiging, maar ook in het samen bidden of voor je laten bidden.

Hoe ziet een kerkdienst eruit?

We zijn een veelkleurige gemeente, wat we ook terugzien in de verschillende vormen van hoe een dienst ingevuld wordt. Er is bijvoorbeeld ruimte voor zowel moderne kerkmuziek (Opwekking, Sela, etc.) als ook meer traditionele muziek zoals psalmen of liedboekliederen.

De muzikale begeleiding is daarin ook divers. Soms is er bijvoorbeeld begeleiding van een pianist met voorzangers en soms is er begeleiding met het orgel of met een band of combo.

Avondmaal

Elke maand vieren we het Heilig Avondmaal, meestal op de tweede zondag van de maand. We vieren deze maaltijd van de Heer graag met alle gelovigen (inclusief kinderen) die van harte in leer en leven Jezus willen volgen als hun redder en verlosser.

We hebben doorgaans een lopende avondmaalsviering, daarbij wordt brood uitgedeeld voorin de kerk. Daarmee denken we aan het gebroken lichaam van Christus. Achter in de kerk krijg je vervolgens een cupje met druivensap waarmee we denken aan het bloed dat Hij voor ons vergoten heeft ter verzoening en vergeving van onze zonden.

Wil of kun je niet (goed) aan een lopende viering deelnemen, dan kun je tijdens de dienst het best plaats nemen onder de achterste galerij. Brood en druivensap worden daar uitgedeeld zodat je de viering zittend kunt meemaken.

Doop

In principe is elke eerste zondag van de maand ruimte voor gemeenteleden voor het dopen van kinderen of volwassenen. Bij de doop krijgt een kind van gelovige ouders of een volwassene die tot geloof is gekomen water als teken over het hoofd, soms wordt gekozen voor onderdompeling.

Water staat symbool voor reiniging; we geloven dat Christus onze zonden van ons afwast. God zegt hiermee dat we Zijn kind mogen zijn. We noemen God dan ook onze Vader. Het water van de doop staat ook voor nieuw leven; wij geloven dat we door de doop met Christus zijn gestorven, en ook mogen opstaan tot een nieuw leven door de kracht van de Heilige Geest.

Kinderclubs

Jeugd en kinderen hebben een belangrijke plek in de gemeente. Tijdens de dienst zijn er dan ook verschillende mogelijkheden voor kinderen. Lees hier meer over aanwezigheid van een crèche en kinderclubs.

Gebedsteam

Iedere zondag staat er na de morgendienst een gebedsteam klaar die tijd en ruimte heeft voor gesprek en gebed. Meer hierover leest u hier.

Ringleiding

In de Opstandingskerk is voor slechthorende mensen een ringleiding aanwezig in een groot deel van de zaal. Op het muurtje onder de trap in de kerkzaal hangt een afbeelding van waar je het best bereik hebt.

Kerkdienst online

Elke zondag wordt de samenkomst ook live gestreamd via YouTube. Hier kun je de dienst live kijken, of op een later moment terugkijken of luisteren.