verbonden met God en elkaar

Van harte welkom in de Opstandingskerk! Iedere zondag is er om 10.00 uur en 16.30 uur een kerkdienst. 

Vanwege het bijzondere karakter van een eredienst die een ontmoeting met God inhoudt, verzoeken we rekening te houden met het volgende:

  • Mobiele telefoons zetten we uit;
  • Het maken van foto’s en video-opnames, bijvoorbeeld van een doop- of huwelijksdienst, is toegestaan. Het is wel goed om dit onopvallend te doen, zodat het maken van foto’s of film de aandacht niet afleidt van de dienst zelf.  

Bijbelvertaling en liederen

In onze diensten willen we graag de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking brengen in de verschillende vormen van eredienst en liederen. We maken in onze diensten gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling en meestal zingen we uit het Gereformeerde Kerkboek (GK), uit het Liedboek voor de Kerken 1973 / 2013 en de Opwekkingsbundels.

Muzikale begeleiding

De diensten worden op verschillende manieren begeleid. Minimaal één keer per maand is er een band ingeroosterd voor een morgendienst. In de overige diensten is de begeleiding met orgel en/of vleugel. 

Kinderclubs

Het kinderwerk binnen de Opstandingskerk bestaat uit verschillende clubs tijdens de ochtenddiensten. Meer over de kinderclubs leest u hier

Aanpassing aan doven en slechthorenden

In de Opstandingskerk is een ringleiding aanwezig door de hele kerkzaal. 

Gebedsteam

Iedere zondag staat er na de morgendienst een gebedsteam klaar die tijd en ruimte heeft voor gesprek en gebed. Meer hierover leest u hier

Heilig Avondmaal en Doop

12 keer in het jaar vieren we het Heilig Avondmaal. De lopende en zittende vieringen worden per maand afgewisseld.

De derde zondag van de maand in de ochtenddienst wordt de Heilige Doop bediend.

Website door Inxpact