verbonden met God en elkaar

Zwolle is een uitdagende plek om te wonen, te werken en te dienen. Als kerk willen wij laten zien dat de liefde van God voor alle mensen is, ook de mensen om ons heen in Zwolle. Christenen hebben de stad nodig, net zoveel als de stad christenen nodig heeft. Daarom werken wij mee aan projecten binnen de stad.

Diaconale betrokkenheid

We hebben als kerk een plaats in de samenleving. Daarom willen we de liefde van Christus ook uitstralen naar buiten. Dat doen we met diaconale projecten, waarin we ons hart kunnen laten spreken en samen de handen uit de mouwen kunnen steken.

Maar we willen als kerk ook betrokken zijn op heel Gods wereld. Dat brengen we bijvoorbeeld tot uiting wanneer er rampen plaatsvinden. Doel is dat we gezamenlijk, maar ook ieder persoonlijk, onze diaconale taak steeds meer gaan vervullen; tot eer van God.

Projecten

Binnen Zwolle wordt door meerdere kerken samengewerkt aan diverse initiatieven voor alle inwoners van de stad. Voorbeelden van initiatieven binnen Zwolle zijn Stichting Present en Sonrise Zwolle. 

Stichting Present

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo wil Stichting Present bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Stichting Present biedt kerken een praktisch handvat voor hun wens zichtbaar te zijn in de samenleving. Ook doen kerken mee met de jaarlijkse kerstpakkettenactie, waardoor meer dan 500 cliënten van maatschappelijke organisaties een pakket kregen. Meer informatie over Stichting Present vindt u hier.

Sonrise Zwolle

Sonrise is een grootschalig sport- en evangelisatieproject in de stad Zwolle. Het project richt zich op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Sport is een krachtig middel. Door sport ontstaan er snel contacten en daardoor zijn er vaak openingen om meer over het evangelie te vertellen. Sport is de taal van jongeren. Als gemeente willen wij met Sonrise projecten actief zijn in onze omgeving. Naast de grootschalige projecten is er ook een Sonrise Follow up : elke eerste zondag van de maand gaan we met de jeugd uit Holtenbroek sporten op het veld aan de Händellaan. Dit doen we van 13.30 – 15.30 uur. Aansluitende is er de mogelijkheid om samen met ons de open dienst in de kerk te bezoeken. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Sonrise.