verbonden met God en elkaar

wim noordzij

Ik ben Wim Noordzij. Ik ben geboren op 1 september 1966 als jongste in een gezin van 4 kinderen. Mijn wieg en basisschool stonden in Rotterdam-Zuid. Later ging ik naar de GSRandstad. Ik merk nog altijd dat de(ze) stad mijn hart heeft. Ik ben sinds 1991 getrouwd met Corry en samen hebben wij twee dochters en twee zoons. Mijn ouders leefden dicht bij God. In hun tijd en generatie betekende dat vooral ook kerkelijk meeleven. Van hen leerde ik al heel jong dat houden van God ook betekent houden van zijn gemeente, want dat is zijn lichaam. Verbondenheid, dat is een woord dat ik van huis uit heel sterk heb meegekregen. Leven in verbondenheid met God, en daarin sta je niet alleen. Je mag deel uitmaken van een wolk van Godsgetuigen, een lange en rijke traditie en leven in een wereld die door God geschapen is. De middelen en mogelijkheden die je daarin vindt zijn een geschenk van God. Geniet er dankbaar van!

De laatste jaren ben ik sterk gegrepen door het Koninkrijk van God. Ik ontdek daardoor steeds meer de hemel op aarde en dat Gods toekomstig vrederijk doordringt in het heden. Het gegeven dat Jezus Heer en hier is schept in mij allerlei verwachtingen en verlangens en verrast mij meer en meer. De combinatie van Gods beloften en de uitdaging daaruit te leven als leerling van Jezus Christus vormen mijn leven. Ik zie het ook als uitdaging om de kennis, de betekenis en de uitwerking van Gods Koninkrijk, dat zo centraal staat in het evangelie van Jezus Christus, in zijn gemeente uit te leggen, uit te dragen en uit te leven in afwachting van zijn komst.

Naast preken, onderwijs en pastoraat ben ik binnen het team van oudsten vooral belast met het werk in de groep Leren. Daaronder vallen voor een deel het kinder- en jeugdwerk, toerusting en de bezinning op leren als leerling van Jezus Christus.

Paulus verwoordt mijn verlangen in 2 Korinthe 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Je kunt contact met mij opnemen via onderstaande gegevens:

E-mail: wimnoordzij@gkvzwollenoord.nl 
Telefoon: 06 304 68 284

Website door Inxpact