verbonden met God en elkaar

Agenda

Kerkdienst Zomerregeling ds. C.W. Lodewijk - Avondmaal

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
14 juli 2019 11:00

Beschrijving

Voorzang Ps. 100 GK
Votum en groet
Zingen: Opw. 167 – Samen in de naam van Jezus
Leefregel
Zingen: Opw. 687 – Heer, wijs mij uw weg
Gebed
Schriftlezing: Joh. 2 : 1-11
Verkondiging
Zingen: Gez. 75 : 1 en 11 LvK – U kennen uit en tot U leven.
Viering HA
• Lezen formulier
• Gebed
• Zingen geloofsbelijdenis: GK 161 – Heer, U bent mijn leven
• Viering
• Afsluiting
Zingen: Ps. 103 : 1 en 3 (De nieuwe Psalmberijming)
Dankgebed en voorbede
Collecte voor St. Buiten de Boot
Sonrise uitzending
Zingen: Opw. 710 – Zegen mij
Zegen
Amenlied: Gez. 456:3

Website door Inxpact