verbonden met God en elkaar

Zomerdienst - Gertjan Klapwijk

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
01 augustus 2021 10:00 - 11:00

Beschrijving

Welkom
Votum en zegengroet ‘op de wijze van Sela’
Zingen Psalm 108:1,2 (‘Mijn hart is Heer, in U gerust’)
Gebed
Zingen ‘Bid met mij’ van Sela
Lezen Matteüs 25:1-13
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Zingen Gk (2006) 163:2,3 (‘Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend’)
Zingen De 10 woorden (‘ken jij de geboden, van 1 tot 10’)
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 807 (‘in mijn twijfels, mijn verdriet’)
Zegen
Sing out Maranatha van Sela

Website door Inxpact