verbonden met God en elkaar

Zomerdienst - Simon Van der Lugt

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
25 juli 2021 10:00 - 11:00

Beschrijving

Zondag 11 juli - De gelijkenis van het mosterdzaadje (Matteüs 13:31-32)

Meint Kisteman (namens de Koningskerk, Zwolle-Zuid)

Zondag 18 juli - De gelijkenis van de koning en de drachmen (Lucas 19:11-27)

Wim Noordzij (van de Opstandingskerk, Zwolle-Noord)

Zondag 25 juli - De gelijkenis van het feestmaal (Lucas 14:15-24)

Simon van der Lugt (van De Fontein, Zwolle-West)

Zondag 1 augustus - De gelijkenis van de tien meisjes (Matteüs 25:1-13)

Gertjan Klapwijk (van de Ichthuskerk, Zwolle-Berkum)

Zondag 8 augustus - De gelijkenis van de schat in de akker (Matteüs 13:44)

Jos Douma (van de Plantagekerk, Zwolle-Centrum)

Zondag 15 augustus - De gelijkenis van het zaad in de akker (Matteüs 13:24-30)

Website door Inxpact