verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Ds. Jos Douma

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
27 november 2022 10:00

Beschrijving

Inloop 

Muziek voor dienst 

Welkom 

Welkom & Mededelingen 

Votum 

Groet van God 

 

Ontsteken 1e adventskaars - 4 zondagen door 4 generaties, van ouder naar jong.  

Lied 

O kom, O kom Immanuel 

Bidden 

Gebed  

Lied 

Daar ruist langs de wolken 

  

          Kinderen naar de schatzoekers (groep 2-3 / 4-5) 

Bijbellezing 

Lucas 1:26-33; Lucas 18:9-14; Lucas 18:35-43 

Lied 

LB 446 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed, (vs 1,2,3,6,7) 

Preek 

De naam van Jezus 

Lied 

Opw 493 - Jezus wat een heerlijke naam 

  

          Kinderen terug van schatzoekers 

Collecte 

Collecte & Diaconieuws 

Bidden 

Dankgebed, met daarin 3 x het gezongen 'Jezus gebed' (op wijs NLB360) : 

Heer Jezus Christus, Zoon van God, Ontferm, ontferm U over ons. 

Heer Jezus Christus, Zoon van God, Ontferm, ontferm U over ons. 

Lied 

Opw 407 - Hoe groot zijt Gij 

Zegen 

Zegen 

Uitloop 

Muziek bij uitloop 

Website door Inxpact