verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Jaap Ophoff

Datum en tijd
11 november 2018 16:30
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

Welkom

GK (2006) 175b (Onze hulp is in de naam…)
Groet
Gezongen ‘amen’
Psalm 115: 1,2,6 (Niet ons, o Heer, maar uw naam geef de eer)

Gebed

Bijbellezing

                Deut. 6,4-9
                1 Thess. 1,1-10

HC 34

Psalm 48: 1,3,4 (De Heer is groot en hoog geëerd)

Preek

LvdK 434: 1,2,4 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)

Apostolische geloofsbelijdenis
Opwekking 672 (Heerser over alle dingen)

Dankgebed

Collecte

LvdK 44: 1,3 (Dankt, dankt nu allen God)

zegen

Website door Inxpact