verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Ds. Wim Noordzij

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
19 maart 2023 10:00

Beschrijving

Zondagmorgen 19 maart zal het gaan over Jezus’ uitspraak: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh.14:6). Jezus zegt dat op de vraag van Thomas naar de juiste weg, de weg naar het Vaderhuis. Jezus maakt hier, vlak voordat hij zijn leven offert aan het kruis, gebruik van een oude Joodse routekaart. De Joden kenden deze route (de weg, de waarheid en het leven) bijvoorbeeld in de tabernakel en tempel. Een route naar het heilig (Vader)hart van God. Thema: De Tempel en jouw Geloofsreis

Welkom en mededelingen

Groet van God

NLB 412:1,3,4 Wij loven U o God

Lied van de zondag (Hans Werkman; melodie: Psalm 8 of Peter Sneep

Gebed

Kinderlied Psalm 23 van Marcel Zimmer https://www.marcelenlydia.nl/images/downloads/teksten/de-hemel-vertelt/De-Heer-is-mijn-herder.pdf

Schatzoekers verlaten de zaal (groep 2/3 en 6/7)

Lezing:

  • Johannes 14:1-14
  • Hebreeën 4:14-16

Verkondiging: De Tempel en jouw Geloofsreis

NLB 939 Op U alleen, mijn licht mijn kracht

Gebed en voorbeden

Collecte

GK 161:1 en 4 Heer U bent mijn leven

Website door Inxpact