verbonden met God en elkaar

Kerkdienst (avondmaal) - Marien Clement

Datum en tijd
11 november 2018 10:00
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

Votum en groet (Marien Clement)

Zingen: GK 158 Als een hert dat verlangt

Tien Woorden

Zingen: GK 157 Vader, vol van vrees en schaamte

Gebed

Lezen: Psalm 63

Zingen: Ps. 63:1,2 O God, mijn God, ik zoek uw hand

Lezen: Joh. 4:10-15

Preek

Amenlied: Ps. 63:3,4

Viering van het avondmaal (Wim Noordzij neemt het over)

            Opw 444 (luisterlied, als het lukt)

            LvdK 358:2-6 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Slotzang: GK 140:1,2 Alle roem is uitgesloten

Zegen

Website door Inxpact