verbonden met God en elkaar

Kerkdienst (Avondmaal) - Roel Meijer

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
19 september 2021 10:00

Beschrijving

Lied - Votum en groet, Sela

Welkom

Lied - Onze Vader, Doorbrekers

Gebed

Bijbellezing - Psalm 25

Verkondiging - Thema: Ik leg mijn leven in uw hand

Lied - Heer wijs mij uw weg, Opwekking 687

Intro Avondmaal

Viering Avondmaal (zittende viering)

Lied - Psalm 25, Psalm Project

Mededelingen

Praatje - Nacht zonder dak

Collecte

Dankgebed en voorbede

Lied - Hier is mijn hart Heer, Opwekking 802

Zegen

 

Website door Inxpact