verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - M. de Best (NGK CCC)

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
19 januari 2020 16:30

Beschrijving

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 84 versie Psalmen voor NU

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 65: 1

Gebed

Schriftlezing: Matt. 6: 19 t/m 34

Zingen Opw. 40 “Zoek eerst het Koninkrijk van God”

Verkondiging

Zingen Opw. 520 “Wees mijn verlangen”

Gebed

Collecte:
1. Niet gemeenteleden
2. Indonesië Mission

Zingen Psalm 106: 1

Wij belijden ons geloof

Slotzang Gez. 473 : 1, 2,3,4,5, 10 “Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer”

Zegen met aansluitend gezamenlijk gesproken “amen”

Website door Inxpact