verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Marien Clement - Master TU Preekstage

Datum en tijd
24 maart 2019 10:00
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

LITURGIE 

Votum & groet

Zingen: Opw. 328 Heer, ontferm U over ons

Zingen: Opw. 125 Heer ik kom tot U

Gebed

Kinderlied: EL 445 Ik zag een kuikentje

Lezen: Ps. 90:1-12,17 en 2 Petrus 2:1-3 + 3:1-18 

Preek

Zingen: Ps 90:1,3 Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen

Zingen: LvdK 300:1,3,4,6 Eens, als de bazuinen klinken

Tien Woorden

Zingen: Opw. 550 Liefdevol trekt u mij dicht naar Uw hart

Gebed: Dankzegging en voorbeden

Collecte met luisterlied: U Alleen (Lev) 1e voor MAF en 2e voor Ver. Samenwerking Emeritering

Uitlopend in slotlied: Opw. 580 Ik ben zo dankbaar Heer

Zegen

Website door Inxpact