verbonden met God en elkaar

Online kerkdienst | zomerregeling | Wim Noordzij

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
05 juli 2020 09:00

Beschrijving

U kunt de dienst rond 10:00 uur volgen via het YouTube kanaal van de Opstandingskerk of anders kunt u terecht op deze pagina waar een link naar de dienst rond 9.00 uur beschikbaar komt.

Liturgie

In de gezamenlijke zomerdiensten van Zwolse kerken staan we stil bij een aantal Psalmen. In deze eerste dienst worden we binnengeleid in het boek van de Psalmen. Welke plaats heeft dit boek in de Bijbel, zijn het losse liederen of zit er een opbouw in het boek, en wat is eigenlijk de functie van liederen en aanbidding? Psalm 1 en 2 vormen de toegang tot de Psalmen als een route naar Gods troon.

Ouderling van Dienst: Friso de Bruijne
Musicus: Martin van Heerde
Voorganger: Wim Noordzij

Intromuziek

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Belijdenis van afhankelijkheid en groet van God

Dank u voor deze nieuwe morgen NLB 218:1-5

Gebed

Lezing Psalm 1     

Zingen  Wat drijft de volken  Psalm 2 : 1

Lezing Psalm 2 : 4-9      

Zingen O machtigen o koningen  Psalm 2 : 4

Verkondiging

Laudate dominum (Psalm 150) Taize, E&R 204

Voorbeden  

Heer u bent mijn leven    GK 161

Toelichting collecte: Diaconale Stichting Gevangenenzorg (via Givt of per bank naar Diaconie Geref. Kerk Zwolle-Noord, NL35 RABO 0160 7056 30 onder vermelding van ‘DSG’)

Vervuld van uw zegen     NLB 425

Zegen

Pianospel    

Website door Inxpact