verbonden met God en elkaar

Doopdienst - Wim Noordzij

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
15 december 2019 10:00

Beschrijving

Bij advent past aanbidding. Kern van aanbidding is namelijk dat het je bewust maakt van Gods aanwezigheid. Vanmorgen staan we stil bij het oudste lied uit de Bijbel: het lied van Mozes. Een lied vol hoop in donkere tijden: De HEER is Koning, voor altijd en eeuwig! (vs.18) Van ouds is er een link gelegd tussen dit intochtslied en de doop: binnengaan in Gods Nieuwe Wereld.


Welkom en mededelingen

Onze hulp en onze verwachting (Sela)

Opw.787 U roept ons samen

Leefregel van God

Ps.24: 2,3,4

Gebed

Schriftlezing: Ex.2:23-25; 3:13-17 en 15:1-21

Hoop en redding (Lev)

Verkondiging

Opw.789 U leert me lopen op het water

Dooponderwijs

Doop Elin Bettine Gombert 

Opw 687 Heer wijs mij uw weg

Doop Hidde Harmjan Schimmel

Kom maar mee (kinderlied)

Dankzegging en voorbede

Collecte (1e: Vrienden Greijdanus | 2e: Dep. Financiƫn en Beheer)

King of my heart

LB 477 Geest van hierboven leer ons geloven

Zegen van God

Website door Inxpact