verbonden met God en elkaar

Doopdienst en bevestiging ambtsdragers - Jaap Ophoff

Datum en tijd
19 mei 2019 10:00
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

 • Welkom
 • Votum en groet
 • LvdK Psalm 23: 1,2,3 (Ik wil van God als van mijn herder spreken)
 • Nieuwe leven
 • GK Psalm 25: 2, 5,7 (Heer, wijs mij toch zelf de wegen)
 • Gebed
 • Kinderlied: Diep, diep diep als de zee
 • Schatzoekers naar de club
 • Bijbellezing
 • Preek: verbond en koninkrijk
 • Opwekking 769 (Kom, vestig uw gezag)
 • Bevestiging oudsten en diakenen
 • Opwekking 755 (Bewerk ons hart, o God)
 • Doop Lise Hannah Aalbers
 • Sela: Gods zegen voor jou
 • Doop Sem Johannes den Dulk
 • Sela: Dooplied (In het water van de doop)
 • Dankgebed
 • Collecte: 1. Ondersteuning eigen gemeenteleden 2.Dep. Financien en Beheer
 • Opwekking 734 (God, ik adem om van U te zingen)
 • Zegen
Website door Inxpact