verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Jaap Ophoff

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
24 december 2023 10:00

Beschrijving

Welkom & Mededelingen

Lied NLB 458 Zuivere vlam

Votum en Groet

Lied NLB 433 Kom tot ons, de wereld wacht

Kaars - Stil worden en bezinning

Kaars aansteken

Lied Sela - Gaudette

Gebed

    Schatzoekers (groep 4,5/6,7)

Bijbellezing Lucas 1 vers 57-79

Lied Sela: wijs mij de weg naar Bethlehem

Preek: Johannes draagt het licht van Gods trouw

Amenlied Psalm 98: 1 en 2

    Schatzoekers komen terug

Kindmoment met vertellen over schatzoekerswerkje

Collecte 

Dankgebed en voorbede

Lied Sela – Kerstnacht boven Bethlehem

Zegen