verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Jeroen Sytsma (Zwolle-Zuid)

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
23 juni 2019 10:00

Beschrijving

Votum&Zegen

Opw 689

GK 240 : 1,2,3 (Van God nooit losgekomen)

wet + gebed

bijbellezing: Hebr. 11:1-8 en psalm 13

Stellingen

Ps 77:1,3

Preek

Opw 687

Gebed

Collecte:
1. Schuldhulpmaatje
2. Evangelisatie&Moslims (E&M)

LB 506

Zegen

Website door Inxpact