verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Wim Noordzij

Datum en tijd
18 november 2018 10:00
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

Gij zult genieten

Dit “Elfde Gebod” staat bekend als de naam van een biersoort. Minder bekend is dat je dit gebod ook in de Bijbel tegenkomt. En nog wel in de wijsheidsliteratuur die vooral geschreven is om jongeren aan te sporen tot een goed leven. Prediker leert je deze wijze raad: “Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je ​hart​ op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je ​hart​ wil gaan, gun je ogen wat ze wensen.” Over dit verrassende gebod zal het zondagmorgen gaan.

Welkom

Belijdenis van afhankelijkheid

Groet van God

NLB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

Levensles uit Prediker 9

NLB 218:1-5 Dank U voor deze nieuwe morgen

Schriftlezing: Prediker 11:7-12:1 met als kerntekst 11: 9

Verkondiging

Opw.733 10.000 redenen tot dankbaarheid

Dankzegging en voorbede

Collecte

NPB 150 Halleluja, wereld, kom.

Zegen van God

Website door Inxpact