verbonden met God en elkaar

Doopdienst - A.S. Van der Lugt (Zwolle-West)

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
16 februari 2020 10:00

Beschrijving

Welkom

Gesproken votum

Liedboek (2013) 216: 1,2,3 Dit is een morgen als ooit de eerste

Liedboek (2013) 886 Abba Vader

Wet

Lied: (De Nieuwe Psalmberijming) Psalm 32:1,2

Gebed

Intro op lezing

Schriftlezing: Markus 2: 13-22 

Preek over Markus 2: 18-22

Lied: LvK 126: 1,3 Verwacht de komst des Heren

Gebed voor kerk en wereld

Collecte (1e: eigen gemeente; 2e: pijlers)

Slotzang: (De Nieuwe Psalmberijming) Psalm 146: 3,4,5

Zegen

Website door Inxpact