verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Wim Noordzij

Datum en tijd
13 januari 2019 16:30
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

JEZUS OVER DE EINDTIJD
In de kerk geven wij veel aandacht aan de komst van Jezus Christus via advent en kerst. Rond zijn wederkomst en de daaraan voorafgaande eindtijd blijft het in de kerk vaak oorverdovend stil. En dat terwijl Jezus en de apostelen daar veel aandacht voor vragen. In twee middagdiensten staan we daar bij stil.

Eerst luisteren we naar Jezus’ rede over de laatste dingen.

Welkom en mededelingen
Belijdenis van afhankelijkheid
Groet van God
LvdK 296:1,2 en 3 (Ik kom met haast, roept Jezus’ stem)
Gebed
Lezing: Marcus 13
Nieuw GK 200 (O God de Heer almachtig)
Verkondiging
LvdK 288:1,3,4,7,8 (Eens komt de grote zomer)
Gebed
Collecte 1e voor Youth for Christ, 2e voor Indonesië Mission
GK 119:1 en 2
Geloofsbelijdenis
GK119:3,4,5
Zegen van God

Website door Inxpact