verbonden met God en elkaar

Kerkdienst (Avondmaal) - Wim Noordzij

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
28 november 2021 10:00

Beschrijving

Eerste Adventszondag 2021

Gedenken is een belangrijk woord in de Bijbel. Ook in de adventstijd. Maria en Zacharias bezingen dat God zijn goedheid en zijn verbond gedenkt. En bij de maaltijd van de Heer zegt Jezus: doe dit om mij te gedenken. Maar wat is gedenken? In de Bijbel gaat gedenken veel verder dan je iets herinneren met je geheugen of verstand. Gedenken doet iets in het heden. Gedenken doet wonderen, voor jong en oud. 

Welkom en Mededelingen 

Toelichting op start Youth Alpha

Votum en groet 

LvdK 328:1,2,3 Here Jezus om uw woord 

Gebed 

Luc.1:67-79 de lofzang van Zacharias

NLB 444 Nu daagt het in het oosten 

Verkondiging 

GK 145:1,2 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam

Maaltijd van de Heer 

NLB 103e - Bless the Lord

GK 145:3,4 U komt ons Heer in Christus tegemoet

Dankzegging en voorbede 

Collecte (1e: Stichting Present | 2e: Pijlers)

NLB 1005 Christus ons licht  

Zegen 

Website door Inxpact