verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Ds. Wim Noordzij (doopdienst)

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
03 juli 2022 10:00

Beschrijving

Thema: Bruggenbouwers tussen hemel en aarde

Job staat vooral bekend als de man van het lijden. Maar het boek begint en eindigt met Job als bidder of priester. De verkondiging gaat over het gebed van Job voor zijn kinderen en (later) zijn vrienden. Job is een mooi voorbeeld van hoe je ook als alles tegenzit tot grote zegen kunt zijn van anderen.

Welkom/mededelingen

Votum en Groet van God

Lied Psalm 90: 1 en 8

Apostolische aansporing tot biddend leven, 1 Tim.2:1-6a

Gebed

Kinderlied – Zie de zon, zie de maan

Kinderen naar Schatzoekers (groep 2/3 en 4/5)

Bijbellezing: Job 1:1-5 & 42:7-17 (kerntekst Job 1:4+5)

Verkondiging

Lied ‘Gebed voor mijn kinderen’

Schatzoekers komen terug

Pijler Jong moment door Diana/Lidy

Zingen lied Kinga Bán – Meer dan een wonder

Doopvragen en doop

  • Christiaan Theodoor Bareman (TEUN), Dirk-Jan & Floor Bareman
  • ARON Pieter Horst, Rick & Irene Horst
  • WILLIAM Renze de Kievit, Peter & Klaske de Kievit
  • JUDAH Jan Roelof Walgien, Jeroen & Jolijn Walgien

Sela ‘Gods zegen voor jou’

Afrondend gebed van doopmoment en voorbede

Collecte

E&R 323 Laat mij zijn een instrument Heer in uw hand

Zegen

Website door Inxpact