verbonden met God en elkaar

Doopdienst - Wim Noordzij

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
19 januari 2020 10:00

Beschrijving

In het evangelie van Johannes doet Jezus 7 uitspraken over zichzelf. Een daarvan is misschien wel de meest onbekende: Ik ben de Deur. Dat maakt
nieuwsgierig. Wat zit daarachter? Johannes duwt die deur wat verder open, want als je eraan voorbij gaat mis je teveel.


NLB 972:3, 5, 8 en 9 Hier staan wij waar uw stem weerklinkt
Groet van God
NLB 972:10
Gebed

Leefregel van God
Kinderlied: Zet de deur van je hart maar open (Elly & Rikkert)
Schatzoekers verlaten de zaal

Schriftlezing:
-Johannes 3:1-6
-Johannes 10:7-10
Sela: Ik Ben https://www.sela.nl/liederen/36/ik-ben.html
Verkondiging
Stilte moment
Opw.770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam

Dooponderwijs
Doop Malin Aalbers (Frank & Miranda Aalbers, Lauren)
GK 141:1 dankt dankt nu allen God

Dankzegging en voorbede

Collecte:
1. Niet gemeenteleden
2. Indonesiƫ Mission
Schatzoekers komen terug
Opw.790 God is mijn herder die mij leidt
Zegen van God

Website door Inxpact