verbonden met God en elkaar

Kerkdienst (Avondmaal) - Jaap Ophoff

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
10 december 2023 10:00

Beschrijving

Welkom & Mededelingen

Votum en Groet

LvdK 124: 1,2,4,5 Nu daagt het in het oosten

Stil worden en bezinning 

Kaars aan steken

Opwekking 527 Licht in de nacht

gebed

Kinderen gaan naar de schatzoekers (groep 4/5 + 6/7)

Bijbellezing Lucas 1 vers 26-38 + 46-55

Lied Mary did you know

Preek Thema: de omgekeerde wereld

De Nieuwe palmberijming 2: 1,2 Wat willen al die wereldleiders toch

Schatzoekers komen terug

Kindmoment met vertellen over schatzoekerswerkje

Aankondiging collecte doelen

Viering, maaltijd van Jezus – betekenis en nodiging

Sela: Aan uw tafel

Opw. 237 Jezus wij verhogen U

Dankgebed en voorbede

Opw. 454 Eeuwige God

Zegen