verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Jaap Ophoff

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
09 mei 2021 10:00

Beschrijving

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Psalm 33: 1,2,8: zing vrolijk, loof de naam des Heren

Gebed

Bijbellezing: Numeri 11 vers 1-20 en 24-30

Lied: mij hoor je niet klagen

Preek

Sela: de wind steekt op

Collecte

Dankgebed en voorbeden

Opwekking 803: ontzagwekkend is uw heiligheid

Zegen

Website door Inxpact