verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Jaap Ophoff

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
18 april 2021 10:00

Beschrijving

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Lied - Liedboek 632: 1,2,3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Gebed

Lied - Opw. 429: God zelf wijst mij een weg

Bijbellezing: Rom. 5 vers 18 – 6 vers 5

Verkondiging

Lied – Liedboek 351: 1,3 In U zijn wij begrepen

Doop Marèn van Vinne

Lied – Opw. 740: ik bid dat God jou zegent

Collecte: 1. Niet gemeenteleden 2. Indonesië Mission

Dankgebed en voorbede

Lied - LvdK 481: 1,2,4 O grote God die liefde zijt

Zegen

Website door Inxpact