verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Jaap Ophoff

Datum en tijd
21 april 2019 16:30
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

Welkom

Votum en groet

LB 618: 1,3,5,7 (Christus lag in de dood ter neer)

Gebed

Schriftlezing: Rom. 6,1-14

LB 622: 1,2,5,6 (Nu triomfeert de Zoon van God)

Kerntekst: Joh. 12,24

Preek

LB 653: 1,3,5,7 (U kennen, uit en tot U leven)

Dankgebed

Collecte: 1e Open Doors en 2e Ver. Samenwerking Emeritering

GK(06) 68: 1,2,3 (Wij knielen voor uw zetel neer)

Zegen

Website door Inxpact