verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Wim Noordzij

Datum en tijd
17 maart 2019 16:30
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

Wat is een christen? In vier middagdiensten staan we stil bij onze zalving met de Heilige Geest tot profeet, priester en koning. Zondagmiddag gaat het over de
christen als priester. Dat raakt de spiritualiteit, of anders gezegd het kloppend hart van Gods koninkrijk in deze wereld. Het thema is dan ook: De christen als
priester: Bruggenbouwer tussen hemel en aarde.

Deel 3 uit de serie Kleine theologie van Gods Koninkrijk

Welkom en mededelingen

Belijdenis van afhankelijkheid
Groet van God
LvdK 320:1,3 en 4 zingt een nieuw lied
gebed

Lezingen:
-Ex.19:1-6
-Hebr.4:14-16
-1Petrus 2:1-10
-HC 12 (deel over Christus en christen als priester)

Verkondiging
Opw.378 Ik wil jou van harte dienen

Geloofsbelijdenis (combi van de Apostolische Geloofsbelijdenis en HC12)

Gesproken acclamatie gemeente
GK 109:1 Halleluja, lof zij het lam!
Dankzegging
Collecte:
1. Eigen gemeente
2. Dep. Financiƫn en Beheer

Website door Inxpact