verbonden met God en elkaar

Doopdienst - Jaap Ophoff

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
06 februari 2022 10:00

Beschrijving

Welkom en mededelingen
Opwekking 640: Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Gebed
Kinderopwekking 18: ben je groot of ben je klein
Matteus 15 vers 21-28
Opwekking 40: Zoek eerst het koninkrijk van God
Verkondiging
De nieuwe Psalmberijming 56: 1,3,4 Mijn God, de vijand drijft me in het nauw
Inleiding op de doop
Doop Keesje Stiksma
Kinderopwekking 185 De Here zegent jou
Aankondiging en toelichting
Dankgebed/Voorbede
LvdK 255: 1,2,4 Ere zij aan God de Vader
Zegen

Website door Inxpact