verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Jaap Ophoff

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
15 december 2019 16:30

Beschrijving

Thema: wie niet rust zal niet leven

Welkom

Votum en groet

Psalm 92: 1,2,3 en 7 (’t Is goed de Heer te loven)

Gebed

Bijbellezing: Gen. 1:26 – 2:3

Psalm 127

De nieuwe psalmberijming 1: 1,2 (Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt)

Preek

Psalm 66: 3,5,7 (Doe onze God uw loflied horen)

Dankgebed

Collecte (1e: Vrienden Greijdanus | 2e: Dep. Financiën en Beheer)

LvdK 126: 1,2,3 (Verwacht de komst des Heren)

Zegen

Website door Inxpact