verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - R.J. Douma

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
22 december 2019 10:00

Beschrijving

Vierde Adventszondag
Thema: Jezus, hoop van de volken

Votum en groet
Zingen: Liedboek Gezang 125:1,3,5 - O kom, o kom, Immanuël
Gebed
Zingen: Kerkboek Gezang 121:1,2,8,9 - God, die was en is en komt
Bijbellezing: Jesaja 61:1-11
Zingen: Psalm 130:1,3,4 - Uit diepten van ellende
Preek over Jesaja 61:1-3
Zingen: Opwekking 618 - Jezus, hoop van de volken
Voorbeden
Collecte
Zingen: Sela - Mijn toevlucht (Psalm 91)
Zegen

Website door Inxpact