verbonden met God en elkaar

Doopdienst - P.W. van de Kamp

Datum en tijd
20 januari 2019 10:00
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

Het komt elk jaar terug: tussen Kerst en Pasen je laten verrassen door het verhaal over Jezus dat we vinden in de vier evangeliën. Zondagmorgen gaat het over de carrière-switch van visser Petrus. Door zijn ontmoeting met Jezus gaat hij niet meer vissen vangen, maar mensen vangen!

-welkom (door de band)

-lied: Here is my heart (melodie Opwekking 802)
-lied: Breng ons samen (Sela)

-votum en vredegroet
-gebed

Doop van Lucas Velvis (11-11-2018) en Silke Hooijmeijer (24-12-2018)
-lied: Doop (Sela)
-dooponderwijs, gebed, vragen
-doop Lucas Velvis
-lied: Zegen voor de kinderen (Sela)
-doop Silke Hooijmeijer
-lied: Gods zegen voor jou (Sela)
-dankgebed (overhandigen doopkaart)

[Schatzoekers naar eigen zaal]

-lezen: Lucas 5:1-11 (door…)
-lied: Opw 518 (Heer, U doorgrondt en kent mij)
-preek over Lucas 5:8-11
-lied: Ps 84 (Psalmen voor Nu)

-gebed
[Schatzoekers komen terug]
-collecte: 1e collecte: Niet gemeenteleden 2e collecte: Dep. Financiën en Beheer
-lied: Cornerstone
-zegen

Website door Inxpact