verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - S. de Vries (Em. Groningen-Zuid)

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
16 februari 2020 16:30

Beschrijving

Votum 

Zegengroet

zingen LB 217:1,2,3,4,5  (De dag gaat open voor het woord des Heren,)

gebed

zingen GK psalm 119a (2x)

Schriftlezing Efeziƫrs 1:1-23

zingen  GK 163:1,2,3 (Dit huis, een herberg onderweg) 

tekst Efeziƫrs 1:17

preek: MET DE BIJBEL ONDERWEG IN DE KERK VAN ALLE TIJDEN.

zingen GK 250:1,2,3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

dankgebed en voorbeden

geloofsbelijdenis GK 175b (in beurtzang)

collecte (1e: eigen gemeente | 2e: pijlers)

zingen psalm 89:6,7 

zegen

Website door Inxpact