verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - R.T. te Velde (TU-docent Wezep)

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
20 oktober 2019 16:30

Beschrijving

Votum/groet
Psalm 1:1, 2
Gebed 
Matteüs 12:22-37
Liedboek 841 “Wat zijn de goede vruchten”
Matteüs 12:33
Preek 
Opwekking 59 “Mogen de woorden van mijn mond …”
Geloofsbelijdenis 
Gezang 167 “Machtig God, sterke Rots”
Dankgebed 
Collecte 
Liedboek 653:1, 5, 7 “U kennen, uit en tot U leven”
Zegen 

Website door Inxpact