verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Ds. Jos Douma

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
26 juni 2022 10:00

Beschrijving

Welkom en mededelingen

Votum & Groet van God

NLB 103c:1-5 – Loof de Koning, heel mijn wezen

Gebed

Matteüs 6:19-34 

DNP 19:1,2 – De hemel prijst de Heer 

Verkondiging

Sela – Toekomst vol van hoop

Gebed

Collecte (1e Project Kerk in de Buurt | 2e Steunpunt Kerkenwerk)

NLB 289:1,2,3 – Heer, het licht van uw liefde schittert

Zegen

Website door Inxpact