verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Wim Noordzij

Datum en tijd
19 mei 2019 16:30
Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk

Beschrijving

De leerdienst van zondagmiddag is een Bijbelboek-studie over het boek Handelingen. Dit boek begint tussen Pasen en Hemelvaart en beschrijft de komst van Gods Koninkrijk op aarde. Het geeft je goed zicht op een aantal fundamentele zaken voor de kerk als lichaam van de levende Heer toen en nu.

HANDELINGEN: De levende HEER werkt door via mensen

 • Welkom en mededelingen
 • Belijdenis van afhankelijkheid
 • Groet van God
 • GK 131:1,2,3 God is getrouw
 • Schriftlezing: Handelingen 1:1-8
 • Verkondiging
 • Nieuwe Psalmberijming 67
 • Gebed
 • Collecte: 1. Ondersteuning eigen gemeenteleden 2. Dep. Financien en Beheer
 • Geloofsbelijdenis van Petrus
 • GK 161:1, 2, 3 en 4 Heer U bent mijn leven
 • Zegen van God
Website door Inxpact