verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Anne Lorein

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
23 juni 2024 10:00

Beschrijving

Welkom & Mededelingen 

Lied Opwekking 460 – Wat mij dierbaar was 

Votum Stilte, Votum en Groet 

Lied Psalm Project 27 – Wacht op de Heer 

Lezing van de wet 

Gebed en voorbede

Bijbellezing Mattheus 25:1-13 

Lied LB 751: 1, 2 De Heer verschijnt te middernacht 

Preek Thema: Toeleven naar Jezus

Amenlied LB 751: 3,4,5 

Collecte (1e: eigen gemeente | 2e: emeritaatsvoorziening predikanten)

Dankgebed

Lied Opwekking 585 – Er is een dag 

Zegen