verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Willem van der Horst

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
27 oktober 2019 10:00

Beschrijving

 1. Welkom en mededelingen
 2. Openingslied: NLB 280 De vreugde voert ons naar dit huis (wisselzang)
 3. Votum en groet
 4. Kyrie-gebed (kort gebed om ontferming. Gemeente blijft staan)
 5. Gezongen Gloria: Psalm 47 tekst nieuwe psalmberijming

      Schatzoekers naar de clubs. 

 1. Credo:
  1. Kolossenzen 1 : 12 -20
  2. Zingen: NLB 342 In God de vader op zijn troon
 1. Inleiding op de lezingen: zingen NLB 217 : 1 en 2 De dag gaat open voor het woord des Heren
 2. Bijbellezing: 1 Kronieken 13 en 1 Kronieken 15:25-29
 3. Zingen: NLB 217 : 3,4,5
 4. Preek: de omzwervingen van de ark…oftewel…Hoe denk jij over God? (deel 2)
 5. Amenlied: Psalm 96 (tekst nieuwe psalmberijming)
 6. Dankgebed
 7. Collecte: 1. Eigen gemeente 2. Ver. Samenwerking Emeritering
 8. Slotzang: Oude LB 434 : 1-4: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
 9. Zegen, met gezongen amen: Oude LB 434 : 5
Website door Inxpact