verbonden met God en elkaar

Kerkdienst - Marien Clement TU preekstage

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
16 juni 2019 16:30

Beschrijving

Thema: de leiding van de Heilige Geest

 • Votum & zegengroet
 • Zingen: Ps. 93 De HEER regeert, bekleed met majesteit
 • Gebed
 • Lezing 1: Hand. 13:1-4a, 16:6-10
 • Zingen: GK 103:1,4 O Schepper Geest, woon in uw kerk
 • Lezing 2: Hand. 21:1-14
 • Zingen: GK 103:6,8
 • Preek
 • Zingen: LvdK 249:1,3 Wij leven van de wind
 • Geloofsbelijdenis: Geloofsbelijdenis van Athanasius 3-26
 • Zingen: GK 107 Ere zij aan God, de Vader
 • Dankzegging en voorbede
 • Collecte: 1. Ondersteuning eigen leden 2. Ver. Steunpunt Kerkenwerk 
 • Zingen: GK 64:1-3 Vrede zij u
 • Zegen

 

Website door Inxpact